Lĩnh Vực Hoạt Động

Điểm nổi bật của Luật Hoàng Thu là phạm vi hoạt động đa dạng với các phòng ban chuyên môn trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Bao gồm hoạt động tư vấn Pháp luật và tham gia tố tụng để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tại Tòa án các cấp. Ví dụ như các vụ án: Hình sự, Dân sự, Kinh tế, Lao động, Hôn nhân Gia đình, Hành chính, Đất đai, Tư vấn pháp luật và Đại diện ngoài tố tụng.

Cơ cấu hoạt động của Luật Hoàng Thu được tổ chức với các bộ phận chuyên môn hóa cao về các lĩnh vực pháp luật khác nhau nhằm mang lại cho Quý Khách hàng những Dịch vụ pháp lý tối ưu và toàn diện. Cụ thể, tại Luật Hoàng Thu có hai lĩnh vực hoạt động chính là Tranh tụng và Tư vấn.