Liên Hệ

HOANG THU LAW FIRM

Address: Tòa nhà văn phòng Trung tâm Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp phía Nam số 135 (Lầu 4) Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

(Floor 4, 135A Pasteur St., Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam)

Telephone: (028) 3820 3638

E-mail: thu.hoang@luathoangthu.com

https://goo.gl/maps/DmCDFaUs9Vs