Liên Hệ

LUẬT HOÀNG THU

▪ Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng Trung tâm Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp phía Nam số 135A (Lầu 4) Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

(Lầu 4, 135A Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh)

▪ Điện thoại: (028) 3820 3638

▪ Email: thu.hoang@luathoangthu.com

https://goo.gl/maps/DmCDFaUs9Vs